ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΓΑΙΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΦΜ:044128890  και έδρα την  ΔΑΤΟ-ΚΑΒΑΛΑΣ (εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση»).

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα πολιτική: info@gaitatzi.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας από την ιστοσελίδα shop.gaitatzi.gr, κατά την διεξαγωγή τηλεφωνικών παραγγελιών, τις σελίδες της Επιχείρησης στο Facebook και στο Instagram όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπερσύνδεση εντός της ιστοσελίδας.

 

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων

 

1.1 Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.

1.2 Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

1.3 Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης.

1.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.5 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.

 

  1. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων

 

2.1 Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Επιχείρηση.

 

  1. Καταγγελία

 

3.1 Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

  1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται:

 

4.1 Ονοματεπώνυμο

4.2 Τηλέφωνο

4.3 Email (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)

4.4 Username (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)

4.5 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προηγουμένως.

 

  1. Σκοποί Επεξεργασίας:

5.1 Η δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης πώλησης, η ενημέρωση των πελατών για μελλοντικές προσφορές, η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και η προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.

 

  1. Νομική Βάση

 

6.1 Η σύμβαση πώλησης αγαθών, η προστασία του εννόμου συμφέροντος μας για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, η συγκατάθεση σας και η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης.

 

  1. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Δεδομένων

 

7.1 Έως 5 χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την επιχείρηση.

 

  1. Αποδέκτες

 

8.1 Εργαζόμενοι της επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:νομικός σύμβουλος, λογιστής και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Επιχείρησης).

8.2 Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό.

 

  1. Διαβίβαση σε τρίτη χώρα

 

9.1 Δεν γίνεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα.

 

  1. Cookies

 

10.1 Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

10.2 Τι είναι τα cookies;

10.2.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

10.3 Ο σκοπός της χρήσης των cookies:

10.4 Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων

10.4.1 Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας,

10.4.2 Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη,

10.4.3 Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη,

10.4.4 Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής.

10.5 Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:

10.5.1. Google Αnalytics

10.6 Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.

10.7 Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

10.8 Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.

10.9 Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

10.10 Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.

10.11 Πώς να ελέγχετε τα cookies

10.11.1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

10.11.2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

10.11.3. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.